Knowledge Account


General Knowledge

ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน


ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี Read more


ช่องทางการนำส่งงบการเงิน Read more


กำหนดการยื่นงบการเงิน Read more


เอกสารประกอบงบ Read more


ผู้มีหน้าที่นำส่งงบการเงิน Read more


การจดทะเบียนเครื่องบันทึกเงินสด Read more


การขายสินค้าผ่านเครื่องบันทึกเงินสด Read more


เทคนิคการใช้จ่ายและการออม Read more

การวางแผนการเงินก็สำคัญนะ

เราควรมารู้ก่อนว่า "ทำไมต้องวางแผนการเงิน" Read more

วางแผนการเงินอย่างไร ให้ชีวิตมีแต่ความเสถียร

การวางแผนเรื่องการเงินนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ไม่น้อย แล้วคุณล่ะวางแผนการเงินในกระเป๋าของตัวเองแล้วหรือยัง? Read more

5 เหตุผลที่ควรทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

เคยสงสัยกันบ้างรึเปล่า ว่าเงินหายไปไหน หากอยากจะสะกดรอยตามเงินให้เจอ ควรทำอย่างไร วันนี้นิมี tip เล็กๆ ที่จะมาสะกดรอยตามเงินกัน Read more


8 วิธีวางแผนการเงินให้ได้ผล

การที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้น คุณจะต้องทำแผนการเงินและตรวจสอบถึงปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน จากนั้นหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด Read more


2 อคติ ทางการเงินที่คุณควรหลีกเลี่ยง

เวลาเรามี อคติ หรือทัศนคติต่ออะไร ส่วนใหญ่ก็เป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรากันทั้งนั้น อคติ ส่วนใหญ่ส่งผลร้ายกับเรา โดยเฉพาะอคติเกี่ยวกับการเงิน Read more


5 ความจริง เรื่องเงิน ที่คุณอ่านแล้วต้องยิ้ม

คนเราไม่ได้เกิดมาแล้วรู้เรื่องเงินไปเสียทุกอย่าง ลองมาดูความจริงเรื่องเงิน ที่เชื่อว่าหลายข้อต้องทำให้หลายคนยิ้มออกแน่นอนเพราะมันตรงกับตัวคุณเสียเหลือเกิน! Read more


เศรษฐกิจแบบนี้ มาประหยัดค่าทำบัญชีให้ธุรกิจกันดีกว่า Read more


สร้างวินัยการใช้เงินให้รวยไว ด้วย วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะเป็นตัวช่วยให้เราเห็นความเคลื่อนไหว เงินในกระเป๋าของเรา ว่าหมดไปกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แถมยังรู้ด้วยว่าเรามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ และมาจากทางใดบ้าง Read more


การวิเคราะห์นโยบายทางการเงินของบริษัท Read more

การวิเคราะห์ความสามารถในการหากำไรของเงินทุน

การวิเคราะห์นี้สะท้อนกำไรที่มาจากการดำเนินงานที่ยังไม่นำต้นทุนทางการเงินเข้ามาพิจารณา เช่น ภาระดอกเบี้ยจ่าย และไม่รวมค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ยังไม่ได้จ่ายจริง เช่น ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์นี้สามารถนำไปประยุกต์วิเคราะห์ทางการเงินได้หลายแง่มุม Read more


การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงาน Read more


การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน Read more


อัตราส่วนทางการเงิน Read more


งบการเงินให้ประโยชน์อะไร Read more

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หมายความว่า ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา 4) ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี (มาตรา 8) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม Read more


งบการเงิน คืออะไร?

งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินที่กิจการได้จดบันทึกไว้ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินการ Read more


องค์ประกอบทางการเงิน Read more


Periodic Inventory Menthod

การบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด Read more

ข้อแตกต่างลงบัญชีแบบต่อเนื่อง

กิจการที่ใช้วิธีบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory) จะมีกระบวนการบันทึกบัญชีเพื่อปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาที่มีการซื้อ - ขาย หรือส่งคืนสินค้า ทำให้เกิดข้อแตกต่างจากการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด Read more

การบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

เป็นการบันทึกบัญชีโดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงการรับ - จ่าย ของสินค้าอยู่ตลอดเวลา มีบัญชีที่สำคัญอยู่ 2 บัญชี Read more


ระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ (Inventory System)

ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้ามี 2 ระบบด้วยกัน Read more


การหักค่าเสื่อมราคา

ประมวลรัษฎากรได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักค่าเสื่อมราคาไว้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร Read more

ความรู้เกี่ยวกับภาษี


คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหาในการชำระภาษีกับกรมสรรพากร ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีการสรุป ณ ที่ประชุมซึ่งมีมติอนุมัติมาตการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs Read more


หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ของผู้จ่ายเงินได้

กล่าวเฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นผู้จ่ายเงินได้นั้น มีบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรกำหนดให้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่ จ่ายหลายกรณี Read more


ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร?

ภาษีที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันนอกจากภาษีที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการ (ภาษีซื้อ) และภาษีที่เกิดจากรายได้จากการขายสินค้าแล้วนั้น ยังมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีกด้วย แล้วภาษีประเภทนี้เกิดจากอะไรและต้องจัดการอย่างไร Read more

ความรู้เกี่ยวกับต้นทุนสินค้า


5 วิธีดูแลกระแสเงินสด

เวลาเศรษฐกิจตกสะเก็ด สภาพการเงินก็มักจะติดขัด จะกู้จะยืมก็ยากเย็น ซึ่งกระแสเงินสด หรือ Cash Flow เป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของกิจการ SME ต้องพึงระวังไม่ให้ติดขัด วิธีป้องกันกระแสเงินสด 5 ประการต่อไปนี้ จะช่วยให้กิจการของคุณไหลลื่นไปได้ในช่วงขาลงแบบนี้ Read more

สินค้าคงเหลือของกิจการผลิต

กิจการที่ผลิตวัตถุดิบออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป การดำเนินการผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายนั้น สินค้าคงเหลืองของกิจการ จะประกอบด้วย Read more

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Cost Of Goods Manufactured)

กิจการที่ผลิตวัตถุดิบออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสินค้าสำเร็จรูปของกิจการ จะประกอบไปด้วยต้นทุน ดังนี้ Read more


ราคาของสินค้าคงเหลือ (Pricing the Inventory)

กิจการที่มีสินค้าคงเหลือจะต้องมีการคำนวณราคาของสินค้าคงเหลือทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายสินค้า และจะต้องมีการตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ปัญหาในราคาที่ใช้ในการคำนวณสินค้าคงเหลือจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการคำนวณ Read more

สินค้าคงเหลือแยกประเภทอย่างไร

สินทรัพย์ที่มีตัวตน ที่มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติของกิจการ หรืออยู่ในกระบวนการผลิต เพื่อนแปรสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรืออยู่ในรูปของวัตถุดิบหรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อขาย Read more


สินค้าคงคลังคืออะไร?

สินค้าคงเหลือ มีบทบาทสำคัญเป็นตัวกำหนดผลกำไรขาดทุนของกิจการได้ เช่น ถ้าสินค้าคงเหลือตีราคาสูง จะมีผลทำให้กำไรสุทธิของกิจการสูงไป โดยสรุปความหมายของสินค้าคงเหลือตามหลักการบัญชี Read more


งบกระแสเงินสด

ความแตกต่างระหว่างงบกระแสเงินสดทางตรงและทางอ้อม Read more


Ratio Analysis

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) Read more

Cash Flow

งบกระแสเงินสด คือ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง การได้มา และใช้ไปของเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง Read more

วิธีคำนวณ จุดคุ้มทุน B.E.P. หรือ Break Even Point

การเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆนั้น ผู้ประกอบการมักคาดการณ์ได้ยากว่า ธุรกิจที่ตนเองทำจะคุ้มทุนหรือไม่และจะคืนทุนได้เมื่อไร Read more

วิธีการพื้นฐานในการตั้งราคา

วิธีการขั้นพื้นฐานในการตั้งราคา (Basic Methods of Setting Price) นิยมกันอยู่ทั่วไป 3 วิธี Read more

การบริหารธุรกิจ

5 ทักษะสำคัญ สร้างคนให้ประสบความสำเร็จ

การจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ไม่ได้มีเพียงความขยันหมั่นเพียรและอุตสาหะเท่านั้น แต่ต้องอาศัยบางทักษะที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานให้ดียิ่งขึ้น Read more

เทคนิคการบริหารเงินสำหรับนักธุรกิจ

การทำธุรกิจนั้น เราควรเริ่มจากการทำความเข้าใจสภาพของธุรกิจตัวเองก่อนว่า ในแต่ละเดือนมีรายรับเข้ามาจากทางไหนบ้าง และอยู่ในรูปแบบของเงินสดหรือไม่ Read more

เข้าใจกำไรขั้นต้น จุดเริ่มต้นของกำไร

การทำธุรกิจเป้าหมายหลักก็คือ ได้กำไรมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ว่ากำไรนั้นจริงๆ แล้ว มีอยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับระดับของการพิจารณาผลการดำเนินงานของธุรกิจ Read more

How to For Business Plus

งานบัญชีและการเงิน


การรวบรวมยอดขาย Read more

ตรวจสอบรายงาน Read more

การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแทนใบกำกับภาษีอย่างย่อ Read more

ขั้นตอนการทำงานของแคชเชียร์ Read more

การเตรียมข้อมูลก่อนเริ่มงานขายผ่านเครื่องบันทึกเงินสด Read more

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องบันทึกเงินสด Read more

งบเปรียบเทียบ

รายงานเชิงวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร Read more


ขั้นตอนการปิดงบ

ขั้นตอนการปิดงบการเงิน โปรแกรม Business Plus Read more


วิธีการตรวจสอบก่อนการปิดบัญชีกับ Business Plus Part 2

การใช้เครื่องมือตรวจสอบก่อนปิดงบ โปรแกรม Business Plus Read more


วิธีการตรวจสอบก่อนการปิดบัญชีกับ Business Plus Part 1

การกระทบยอดบัญชีแยกประเภทกับระบบย่อยก่อนการปิดงบ โปรแกรม Business Plus Read more

การตีราคาสินค้าคงเหลือ (Inventory Valuation)

การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน โดยปกติแล้วราคาของสินค้าคงเหลือจะมีอยู่ 2 ราคา Read more


งบต้นทุนการผลิต (Statement of Cost of Goods Manufactured) Read more

กระบวนการบันทึกบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้า สำหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรมมีกระบวนการบันทึกต้นทุน การรับวัตถุดิบเข้า การดำเนินการผลิต ตลอดจนสินค้าที่ผลิตเสร็จพร้อมที่จะขาย Read more


การสร้างงวดบัญชีขึ้นปีใหม่

การสร้างงวดบัญชีขึ้นปีใหม่ โปรแกรม Business Plus Read more

การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

การคิดค่าเสื่อมราคา คือ การกระจายราคาทุนของทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่ายในเดือนต่างๆ Read more


Statement of Cash Flows

การจัดทำงบเงินสด โปรแกรม Business Plus Read more

งานเกี่ยวกับภาษี


ลงทะเบียนรายงาน

การลงทะเบียนรายงาน ด้วยโปรแกรม Business Plus Read more


ลงทะเบียน BLC

การลงทะเบียน BLC ด้วยโปรแกรม Business Plus Read more


การยื่นแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 ด้วย Business Plus

การยื่นแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 ด้วยโปรแกรม Business Plus Read more


การยื่นแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภงด.53 ด้วย Business Plus

การยื่นแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภงด.53 ด้วยโปรแกรม Business Plus Read more


การใช้โปรแกรม Business Plus เพื่อเตรียมดิกส์ยื่นหักภาษี ณ ที่จ่าย

การเตรียมดิกส์ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยโปรแกรม Business Plus Read more


การตรวจสอบข้อมูลก่อนนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การตรวจสอบข้อมูลก่อนนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยโปรแกรม Business Plus Read more


การบันทึก หักภาษี ณ ที่จ่ายกับ Business Plus (ERP)

การบันทึก หักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยโปรแกรม Business Plus Read more

งานเกี่ยวกับสินค้า


การตั้งค่าวิธีคิดต้นทุนกับ Business Plus

การคำนวณต้นทุน โปรแกรม Business Plus Read more

การตั้งราคาขายจากต้นทุนง่ายๆ ด้วย Business Plus

การตั้งราคาขายสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการซื้อมาขายไปที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม Read more

การวิเคราะห์รายงานสำหรับผู้บริหาร