บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - วิดีโอแนะนำระบบ

Business Plus Payroll

The Best Software Solution For Your Success.

Business Plus PAYROLL


ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์


 

ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง

ระบบบริหารงานบุคคล

 

Business Plus ERS (Web Training)


Business Plus ERS (Web Leave-OT)


 

Business Plus e-PaySlip