บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบศูนย์อาหาร,ระบบบัตรศูนย์อาหาร,Food Court POS,ระบบ Food Court,Food Court System,บัตร Food Court,บัตรศูนย์อาหาร,โปรแกรมศูนย์อาหาร,โปรแกรม Food Court,โปรแกรมวางแผนการผลิต,โปรแกรมการผลิต,โปรแกรมด้านการผลิต,โปรแกรมบริหารการผลิต,MRP II,ระบบบริหารงานอัจฉริยะ,โปรแกรมร้านกาแฟ,โปรแกรมร้านcoffee,โปรแกรมคิดเงินร้านกาแฟ,โปรแกรมบริหารร้านกาแฟ,ระบบบริหารธุรกิจแฟชั่น,ธุรกิจแฟชั่น,stock fashion,บริหารสต๊อคธุรกิจแฟชั่น,ระบบบริหารร้านวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง,ระบบบริหารงานร้านวัสดุก่อสร้าง,แหล่งโปรแกรมวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง,ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมเงินเดือนโรงแรม,โปรแกรมคำนวณเวลาทำงานร้านอาหาร,โปรแกรมคำนวณเงินเดือนร้านอาหาร,โปรแกรมเงินเดือนรับเหมาก่อสร้าง,โปรแกรมวางแผนการผลิตเครื่องสำอาง,โปรแกรมผลิตเครื่องสำอาง,ผลิตเครื่องสำอาง,สุดยอดโปรแกรมการผลิตเครื่องสำอาง,MRPII สำหรับธุรกิจกิจเครื่องสำอาง,โปรแกรมธุรกิจเครื่องสำอาง,รับจ้างผลิตเครื่องสำอาง,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง,โปรแกรมร้านขายยา,โปรแกรมร้านยา,โปรแกรมขายยา,โปรแกรมบริหารร้านขายยา,ระบบร้านขายยา,เปิดร้านยา,โปรแกรมร้านฟาร์มาซี,โปรแกรมส่งเสริมร้านขายยา,ร้านยาคุณภาพ,โปรแกรมยาแผนปัจจุบัน,โปรแกรมยาแผนโบราณ,โปรแกรมสำหรับเภสัชกร,โปรแกรมสำหรับเจ้าของร้านยา,เครื่องมือธุรกิจขายยา,โปรแกรมคุมสต็อกยา,ระบบควบคุมสต็อกยาแผนปัจจุบัน,ระบบควบคุมสต็อกยาแผนโบราณ,ควบคุมยาก่อนหมดอายุ,สต็อกแบบ FEFO,ระบบขายยาหน้าร้าน,โปรแกรมขายส่งยาและเวชภัณฑ์,ควบคุมต้นทุนยา,ระบบฟาร์มาซี,ระบบควบคุมสาขาร้านยา,Medicine program,ร้านยา เชนต์สโตร์,รายงานอายุสินค้า,การจัดการยาใกล้หมดอายุ,ระบบธุรกิจเงินเดือนกับความงาม,โปรแกรมธุรกิจสุขภาพและความงาม,ระบบเงินเดือนสปา,ระบบเงินเดือนสถาบันความงาม,ระบบเงินเดือน คลินิกความงาม,ระบบเงินเดือนคลินิก เวชกรรม

ระบบบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร

สุดยอดโปรแกรมบริหารงานอย่างอัจฉริยะ สำหรับผู้บริหาร ในราคาคนไทย


โปรแกรมวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง BUSINESS INTELLIGENCE (BI) ระบบอัจฉริยะด้านบริหาร

หัวใจหลักในการบริหารธุรกิจทุกกิจการเพื่อการพัฒนาธุรกิจของตนเอง มุมมองในการพัฒนาแต่ละวันนั้นจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าวันนั้นคิดจะพัฒนาเรื่องอะไร ในเมื่อผู้บริหารมีการแปรเปลี่ยนได้บ่อย ๆ เนื่องจากต้องการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน การแสดงตามวิวที่ผู้บริหารต้องการได้เร็วที่สุด จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่แสดงในมุมมองที่ผู้บริหารนำไปพัฒนาและพยากรณ์ได้ดี โดย BUSINESS INTELLIGENCE เป็นเครื่องมือที่จะแสดงมุมมองเพื่อผู้บริหารใน 2 รูปแบบเด่น

 1. Snap ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง สรุปในมุมมองที่ต้องการนั้นมียอดเท่าไหร่
 2. แสดงแนวโน้ม Trend ในช่วงเวลาที่ต้องการ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอย่างไรทิศทางขาขึ้นหรือขาลง เพิ่มขึ้นหรือลดลง ดีขึ้นหรือด้อยลง ในมุมมองของลักษณะสินค้า มองในลักษณะฝ่ายขาย ลักษณะลูกหนี้ หรือในลักษณะอื่นที่ผู้บริหารต้องการ

โดยให้เครื่องมือในการแสดงมุมมองทั้ง 2 แบบนี้เป็นเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์อนาคตของกิจการ โดยการสามารถสร้างรายงานในมุมมองทั้ง 2 แบบได้อย่างง่าย ๆมันทำได้ยากมากในการที่จะเริ่มต้นเองตั้งแต่ศูนย์ ระบบจึงสร้างตัวอย่างรายงานขึ้นมาล็อตหนึ่ง พร้อมเสริมความสามารถ

 • สามารถแสดงในรูปแบบของกราฟเพื่อให้มองในวิวนั้น ๆได้ง่ายขึ้น
 • สามารถเลือกเงื่อนไขในการวิเคราะห์ได้ เช่น เลือกเฉพาะสินค้าบางประเภท ,ลูกค้าบางกลุ่ม ,เขตการตลาดบางเขต
 • มุมมองในการวิเคราะห์ได้หลายลำดับ เช่น การมองลึก3 ลำดับว่าประเภทสินค้าที่ขายดี 20 ลำดับแรก นั้นยี่ห้อใดยอดขายสูง และ จัดลำดับยอดขายรุ่นสินค้าในยี่ห้อนั้น
 • นำเสนอมุมมองได้ทั้งในช่วงเวลาหรือการเปรียบเทียบ เช่น รายเดือน ,รายไตรมาส ,แสดงผลต่าง ,แสดงผลการเจริญเติบโต และแสดงสัดส่วนของผลลัพธ์ เป็นต้น

BUSINESS INTELLIGENCE สร้างรูปแบบที่ตรงกับผู้บริหารต้องการ ในรูปแบบ SNAP และ TREND โดยสามารถมองอะไรก็ได้ ปนอะไรก็ได้ เพื่อให้ผู้บริหารสามารวิเคราะห์และพยากรณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็ว นำสู่การพัฒนาที่ตรงเป้าหมายของผู้บริหาร

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
โปรแกรมอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร BUSINESS PLUS Performance Dash Board

จากมุมมองผู้บริหารมักจะมีมาตรฐานมุมมองทางธุรกิจไม่กี่มุมมอง ซึ่งมุมมองมาตรฐานนั้นมักจะเป็นมุมมองที่จะใช้ควบคุม เช่นควบคุมยอดขาย ลูกหนี้ พนักงานขาย และสถานภาพทางการเงินของกิจการ มุมมองมาตรฐานพวกนี้แทนที่จะให้ผู้บริหารคอยสร้าง กดคำสั่งยาก ๆ กดแบบนี้ ดึงช่วงเวลาแบบนี้ ดึงรายงานแบบนี้ จะดีกว่าไหม? ที่ระบบจะทำรายงานให้เสร็จสามารถเรียกดูได้ทันที ระบบ Snap ยอดขายให้ดูตลอดเวลา ตัวเลขเป็นพันล้านขึ้นลงดูยาก ระบบจึงเปลี่ยนรูปแบบการแสดงในแต่ละมุมมองที่ผู้บริหารต้องการออกมาเป็นรูปแบบกราฟ แต่ละประเภทที่เหมาะสมกับข้อมูลนั้นๆ โดยแสดงข้อมูลได้เร็วขึ้นด้วยการ Snap ออกมาให้ในรูป Dash Board ซึ่งบางครั้งผู้บริหารมักต้องการแสดงหลาย ๆ เรื่องออกมาพร้อมกัน มองหลาย ๆ มิติ ในการแสดงครั้งเดียว เช่นยอดขายรายวัน ยอดเก็บเงินรายวัน ยอดลูกหนี้ พร้อม ๆ กันแทนที่จะมองทีละตัว ระบบจะนำข้อมูลในมุมมองที่ผู้บริหารต้องการแสดงเป็นกราฟ หลาย ๆ กราฟในครั้งเดียว เป็นแผงหน้าปัด Dash Board ที่ทำให้มองภาพได้อย่างชัดเจน เช่นตัวที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหามาจากส่วนใดเพื่อเร่งแก้ไขป้องกัน หรือตัวที่มีแนวโน้มดีขึ้นต้องเร่งบุก

นอกจากนั้นยังแสดงมุมมองที่น่าสนใจให้ผู้บริหารเช่น

 • มุมมองประจำวัน ทำให้ท่านทราบได้ทันทีว่าช่วงเดือนนี้ในปีนี้และเดือนนี้ในปีที่แล้ว องค์กรดีขึ้นหรือแย่ลงในมุม ใดบ้าง ตลอดจนแนวโน้มรายได้และ กระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้น
 • มุมมองภาพรวมกิจการ เปรียบเทียบสภาพรวมขององค์กรในช่วงเวลาต่างๆ เช่น รายได้ 4 ปีย้อนหลังอัตราส่วนงบการเงิน 5 ปี ย้อนหลัง
 • มุมมองพนักงานขาย ทำให้ผู้บริหารทราบว่าพนักงานขายแต่ละรายใครผลงานดีกว่าปีที่แล้ว, ใครผลงานลดกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึง การมองลึกไปถึงสัดส่วนขายตามเขตและตามหน่วยงานได้
 • มุมมองลูกค้า แสดงให้ทราบพฤติกรรม, แหล่งที่มาของลูกค้า, ประสิทธิภาพการทวงหนี้เป็นต้น
 • มุมมองสินค้า ที่จะช่วยให้ลดต้นทุน และมีเงินกลับเข้ามาได้ จากมุมมองอัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ, สินค้าควรเร่งซื้อ, สินค้าควรเร่งขาย, มูลค่า สินค้าคงเหลือไม่มียอดขาย, สินค้าไม่มียอดขายเกิน 90 วัน, สินค้าขายขาดทุนในช่วง 90 วัน, สินค้าที่มีการขยายตัวกว่าปีที่แล้ว, หมวดที่ขายดี เป็นต้น

นอกจากนั้น Dash Board ยังสามารถตัดต่อได้แปลงรูปได้ และสามารถส่ง email อัตโนมัติ ส่งผู้บริหารได้ทันที โดยผู้บริหารไม่ต้องเรียกรายงานเอง สามารถสำเนาภาพที่แสดงส่งเป็น Email อัตโนมัติ ตามวันเวลาที่ต้องการได้ เช่น ส่งมุมมองพนักงานขายให้กับผู้จัดการฝ่ายขายทุกสิ้นเดือน เป็นต้น

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
โปรแกรมแสดงผลการดำเนินธุรกิจบนมือถือเพื่อผู้บริหาร BUSINESS PLUS EXECUTIVE

ผู้บริหารหลายท่านชอบ Mobile ชอบการแสดงผลผ่าน Mobile หรือผู้บริหารที่มักอยู่นอกสำนักงานหรือเดินทางบ่อย จะต้องการทราบสถานการณ์ของกิจการได้อย่างไร และข้อมูลที่ได้ต้องเป็นปัจจุบัน BUSINESS PLUS EXECUTIVE จึงสรุปมุมมองที่คล้าย ๆ ของ BUSINESS INTELLIGENCE ด้วยการแสดงผลโดย Mobile แทน Desktop เพื่อผู้บริหารได้ข้อมูลสำคัญใช้ตัดสินใจได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา ทันเหตุการณ์ หรือเพื่อนำข้อมูลเป็นเครื่องมือในการต่อรองเมื่อพบปะลูกค้ารายใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบเช่น ยอดลูกหนี้ ,ยอดเจ้าหนี้ ,ยอดเช็ค ,สินค้าคงเหลือ และการติดตามยอดขาย,ยอดจองและยอดค้างส่ง เป็นต้น ทำให้สามารถทราบผลการดำเนินงานของทุก ๆ หน่วยงานที่สำคัญได้บนมือถือตลอดเวลา ช่วยให้ได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้ทันที ไม่พลาดและสูญเสียโอกาสสำคัญ ๆ ไป

ดาวน์โหลดโบรชัวร์