บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - รางวัลการันตีคุณภาพ

Business Plus

The Best Software Solution For Your Success.

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพISO 9001:2008 (Certificate of ISO 9001:2008) 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
ได้รับ Certificate of TQS / ISO15504 เป็นเครื่องยืนยันว่ากระบวนการผลิตซอฟต์แวร์เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล  

บริษัทดีเด่น
จาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนิตยสารผู้นำการตลาด มอบโดย ฯพณฯ จิรายุ นพวงศ์ (องคมนตรี) 21 สิงหาคม 2539  

รางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ ครั้งที่ 1
บริษัท เอส.ไอ.เอ็น. คอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์ไทย Business Plus Account & POS ได้อย่างเป็นเลิศ ประจำปี 2551 

รางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ ครั้งที่ 2
ให้ไว้เป็นเกียรติแก่ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ในการเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยได้อย่างเป็นเลิศประจำปี 2552  

รางวัล สุดยอด SMEs แห่งชาติ ประจำปี 2552 ประเภทธุรกิจ Software & Application
ให้ไว้แก่ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด  

รางวัล IBM Market Growth Awards
ด้าน Retail Store Solution Asian จัดโดย IBM Asian ปี 2010  

รางวัล IBM This Award is presented to:
Business and Technology Co., Ltd. for Solution Provider Excellence 

รางวัล TOP SALES AWARD
จากโครงการ "ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 2" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  

รางวัล TOP SALES AWARD
จากโครงการ "ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 3" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  

รางวัล TOP SALES AWARD
จากโครงการ "ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 4" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  

รางวัล TOP SALES AWARD
จากโครงการ "ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 5" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
ได้รับรางวัล Market Growth Achievement Award  

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)และ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
ได้รับรางวัลจาก Thailand Software Fair 2017